Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

E-informisanjem ka inkluzivnom društvu

BEOGRAD / KRAGUJEVAC - Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac (FMIKG) pokrenuo je projekat E-informisanjem ka inkluzivnom društvu, koji obuhvata izradu baze pristupačnosti sa ciljem da doprinese unapređenju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom putem veb-sajta organizacije. Baza pristupačnosti će se nalaziti na veb adresi www.fmikg.org i finansirana je od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Projekat E-informisanjem ka inkluzivnom društvu jedan je od 44 podržanih na Javnom konkursu za dodelu sredstava iz programa u oblasti razvoja informacionog društva za 2014 godinu. Namera ovog projekta jeste da se putem monitoringa javnih institucija utvrdi stepen (ne)pristupačnosti objekata, saobraćajnih infrastruktura i javnih površina, i da se potom prikupljeni podaci učine dostupni. Primarni cilj projekta je da dobijeni rezultati posluže za informisanje svih zainteresovanih grupa građana za ovaj tip informacija. Od izuzetne je važnosti da bude sprečeno isključivanje ranjivih grupacija (OSI, trudnice, stari ljudi) iz uobičajenih životnih tokova. Sa druge strane ovo istraživanje moglo bi da posluži kao polazna tačka za pokretanje mehanizama institucionalnog rešavanja problema pristupačnosti lokalne sredine za sve njene građane. 

 

BEOGRAD / KRAGUJEVAC; 15.04.2014.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech