Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac

socijalna kulturna
inkluzija

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac je, neprofitno udruženje koja od samog osnivanja, 2010. godine, aktivno deluje na polju socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom sa ciljem stvaranja društva jednakih mogućnosti, a kroz realizaciju projekata, aktivnosti i akcija koje su izrazito rezultatski orjentisane, jasno vidljive i sa namerom da utiču na unapređenje i poboljšanje postojećih politika.
Početna Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac
Play Video

Vizija

Društvo ravnopravnih i aktivnih građana u kome su marginalizovane grupe osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

Misija

Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju marginalizovanih grupa, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Zadatak

Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama.

Naši prioriteti!

Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost

Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Ukupan broj svih osoba sa invaliditetom na širem području grada Kragujevca
Ukupan broj svih osoba sa invaliditetom na užem području grada Kragujevca
Osoba sa raznim vrstama telesnog invaliditeta
Korisnika invalidskih kolica

Popis stanovnistva iz 2011. godine Republičkog zavoda za statistiku.

Fizičke barijere i nepristupačnost kao glavna smetnja socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom

Socijalna inkluzija

Invaliditet kao sociološki fenomen uzrokuje mnoge barijere kao i veliku društvenu isključenost osoba sa različitim vrstama invaliditeta u Republici Srbiji.

Kulturna inkluzija osoba sa invaliditetom: izazovi i perspektive

Kulturna inkluzija

U zavisnosti od percepcije konkretnog problema, vrste invaliditeta, ali i stanovišta koje se zauzima prilikom šireg pogleda na OSI, teško bi bilo razlučiti koji bi pojam inkluzije predstavljao krovni termin za sve ostale.

Sarađujemo sa najboljima

Naši partneri

Pošaljite nam poruku!

Kontaktirajte nas