Analiza pristupačnosti

U cilju senzibilizacije poslovne zajednice za potrebe OSI, projektom će se sprovesti analiza pristupačnosti objekata na teritoriji grada Kragujevca i pružiti saveti poslodavcima za unapređenje pristupačnosti.

Biznis inovacioni centar dostupan osobama sa invaliditetom

Uspešno su sprovedeni svi radovi potrebni radi prevazilaženja arhitektonskih barijera na objektu BIC-a u čijim će se prostorijama održavati obuke za osobe sa invaliditetom. Najproblematičnije arhitektonske barijere su bile na samom ulazu u objekat. Postavljanjem adekvatne pristupne hidraulične platforme ovaj problem je trajno  rešen. Platforma je izradjena po svim potrebnim specifikacijama za nesmetano rukovanje OSI, poštujući vosoke principe bezbednosti korisnika.  

Na ulaznim vratima je postavljena jedna manja rampa od rebrastog aluminijuma kako bi se sprečilo moguće klizanje točkova kolica.Ona je fiksirana za podlogu zbog stabilnosti i bezbednosti korisnika. Za prevazilaženje arhitektonskih barijera u unutašnjosti objekta je izradjena jedna monatžno-demontažna lako (ra)sklopiva pristupna rampa koja po potrebi može na jednostavan način da se postavi kako bi se prevazišle stepenice koje vode toaletu i prostorijama za edukaciju. Izradjena je od lakih i kvaliteinh materijal koji pružaju postojanost i stabilnost u korišćenju. Na ulaznim stepenicama su sa obe strane postavljeni  gelenderi sa dvoručnim rukohvatima namenjeni osobama sa otežanim kretanjem.

Analiza pristupačnosti Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac
Analiza pristupačnosti Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac