IT obuke

U partnerstvu sa IKT CS i FMI Beograd i uz saradnju i podršku BIC Kragujevac sprovešće se obuke za 20 OSI iz oblasti informacionih tehnologija – edukacije za unapređenje IT veština i to:

  • izrada i ažuriranje sajtova kroz Word press obuku,
  • digitalni marketing i
  • korišćenje osnovnih alata iz Microsoft office-a kao što su word i excel.

Web programiranje

Edukacije za izradu i ažuriranje sajtova kroz Web programiranje obuke su se održavale utorkom, četvrtkom i subotom u trajanju po dva sata što je 24 termina sa ukupno 48 sati obuke za ovu aktivnost koja je bila najteža i najzahtevnija. Polaznici su stekli praktična znanja iz HTML, CSS, SASS, WordPress–a.

MC Office

Na edukacijama iz paketa Microsoft office polaznici su uspešno prošli obuku iz Word-a, Excel-a, Power Point-a, Interneta, e-mail-a. Ove obuke su se održavale utorkom i četvrtkom u trajanju  po dva sata što je za 16 termina ukupno 32 sata obuke.

Web marketing

Nastava iz interenet/Web marketinga se održavala sredom i subotom u u trajanju od po dva sata što je za 16 termina ukupno 32 sata obuke. Polaznici su stekli znanja iz oblasti funkcionisanja online marketinga, Facebook-a ADS-a, Google ADS-a.

Sve obuke su trajale po dva meseca a nastava je održavana u učionicama BIC-a koje su potpuno IT opremljene tako da je svaki polaznik mogao nesmetano da radi na svom računaru. Nastava svih predavača je bila u skladu sa zahtevima projekta, prilagođena polaznicima OSI, sa adekvatnom nastavnom metodologijom, planom i programom predavača. Od uvođenja mera zaštite protiv aktuelne pandemije nastava je u kraćem periodu išla on-line kao i dodatna nastava i kontinuirane konsultacije koje su polaznici edukacija imali u cilju sto boljeg i kvalitetnijeg utvrđivanja stečenog znanja.