Bez barijera do domova zdravlja

Opis

Projekat “Bez barijera do domova zdravlja” direktno doprinosi osamostaljivanju krajnjih korisnika (osoba sa invaliditetom) kroz postavljanje efikasnih pristupnih rampi za samostalno kretanje osoba sa invaliditetom što predstavlja ključni faktor ka većoj socijalnoj uključenosti ove populacije. Sa druge strane kroz jačanje kros-sektorske saradnje projekat ce doprineti kreiranju neophodnog okruženja koje će osigurati veći broj novih zajedničkih projekata i inicijativa koji nas vode ka inkluzivnoj Srbiji.

Ovom akcijom želimo da postignemo dvostruki efekat; podižemo svest i znanje zajednice i društva za potrebe ove marginalne grupe i time kreiramo okruženje koje će omogućiti i unaprediti socijalnu uključenost, povećati stopu zapošljavanja i doprineti poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Projekat je u direktnoj korelaciji sa prioritetima Ministarstva Rada i Socijalne Politike kao i sa EU prioritetima u ovim oblastima.

Projekat je namenjen zadovoljenju potreba OSI koje za svoje kretanje koriste kolica, osobama sa otežanim kretanjem i majkama sa decom.

Detalji

Ciljna grupa:
Osobe sa svim vrstama invaliditeta

Projekat:
Bez barijera do domova zdravlja

Kontakt Osobe:
Vladimir Marković

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *