Inkluzivna foto radionica

Opis

Jedan od problema koje je identifikovala organizacija Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac (FMIKG) je nedovoljna participacija osoba sa invaliditetom kulturnom i umetničkom životu svoje sredine.

Brojne arhitektonske barijere, mentalne barijere, stereotipi vode ka segregaciji pa i popunoj izolaciji OSI iz svoje zajednice što je izrazito diskriminišući čin.

Upravo jedan od načina za prevazilaženje ovog problema vidimo u jačanju kapaciteta kulturne inkluzije kao mehanizma koji dvosmerno deluje, na emancipaciju OSI i njihove svesti o neophodnosti integrisanja u društvo ali i na podizanje svesti zajednice o prisustvu i problemima OSI kao i neophodnom poštovanju različitosti koje vode ka izgradnji društva ravnopravnih građana.

Kulturna inkluzija dobija svoje potpuno značenje i smisao onda kada se izbrišu razlike između OSI i OBI (osobe bez invaliditeta), tačnije onda kada participacija u kulturnom životu jedne sredine ne bude privilegovan položaj OBI u odnosu na OSI.

Kulturno uzdizanje OSI je snažan motiv za rušenje pre svega mentalnih barijera, jer se kulturnim sadržajima motiviše duh i jača svest o sopstvenim pravima i mogućnostima.

Projekat se bavi edukovanjem osoba sa invaliditeta i bez invaliditeta o tehnikama digitalne fotografije, obradi fotografija u fotošopu, teoriji, istoriji i estetici fotografije.

Radionicu bi vodili stručni fotografi sa relevantnim referencama i dugogodišnjim iskustvima. Oni bi edukovali, pratili, osposobili za samostalan rad i pripremili ih za završni segment projekta a to je izložba najuspelijih fotografija.

Osobe sa invaliditetom bi mogle da doprinesu svojim matičnim udruženjima izradom dokumentarnih i umetničkih fotografija koje bi na kvalitetnih način prezentovale aktivnosti i akcije udruženja a koje bi bile postavljene na njihove sajtove.

Detalji

Ciljna grupa:
Osobe sa i bez invaliditeta

Projekat:
Inkluzivna foto radionica

Kontakt Osobe:
Vladimir Marković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *