Publikacije

Dokument
4 koraka do jednakih mogućnosti
1,020.41 KB
4 26/12/2019
Brošura: Corporate Social Responsability
2.08 MB
2 26/12/2019
Brošura: Disability Employment and Awernes Program – DEAP
5.00 MB
1 26/12/2019
Brošura: Socijalno preduzetništvo, 2011
4.12 MB
3 26/12/2019
Percepcija diskriminacije osoba sa invaliditetom u Srbiji
442.94 KB
4 26/12/2019
Poseban izveštaj o diskriminaciji osoba sa invaliditetom u Srbiji, april 2013
1.27 MB
0 26/12/2019