Strategije

Dokument
Nacionalna strategija za mlade
771.65 KB
0 26/12/2019
Strategija društveno odgovornog poslovanja
1.07 MB
0 26/12/2019
Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, jul 2013
1.17 MB
0 26/12/2019
Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom
775.20 KB
9 26/12/2019
Lokalni plan razvoja kulture grada Kragujevca za period 2011 – 2015. godine
446.35 KB
3 26/12/2019