Tribine

Predstavnici poslovnog sektora će biti informisani o zakonodavnom okviru koji reguliše zapošljavanje OSI, potrebnim preduslovima (pristupačnost), o resursima i kapacitima OSI u Kragujevcu, kroz informartivnu sesiju / seminar i organizaciju tribine „Pravo OSI na rad“.