Zakoni

Dokument
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osob a sa invaliditetom
63.11 KB
147 26/12/2019
Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
185.49 KB
1 26/12/2019
Zakon o mladima
331.05 KB
1 26/12/2019
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
346.79 KB
3 26/12/2019
Zakon o radu
340.95 KB
3 26/12/2019
Zakon o ravnopravnosti polova
92.07 KB
0 26/12/2019
Zakon o socijalnoj zaštiti
482.75 KB
0 26/12/2019
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
187.39 KB
2 26/12/2019
Zakon o udruženjima
227.05 KB
0 26/12/2019
Zakon o zabrani diskriminacije
230.14 KB
3 26/12/2019
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
226.84 KB
0 26/12/2019
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji
182.75 KB
145 26/12/2019